tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  Nowa oferta w Poradni:

  Terapia dysfagii kliknij po więcej informacji

  Terapia INPP kliknij po więcej informacji

  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Kadra

  JUSTYNA POSADZY – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta EEG Biofeedback. Dyrektor Educaty Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrocławiu.

  Posiadam szeroką wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z psychologią rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w szkole i przedszkolu. Moja wiedza teoretyczna jest poparta osobistymi doświadczeniami i obserwacjami w tym obszarze poprzez bezpośrednią pracę z dzieckiem i jego rodzicem oraz podejmowane działania na terenie szkół. Nieustannie doskonalę zdobyte umiejętności i poszerzam swoje kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego, poszukuję nowych form pracy i nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w tym obszarze. Jestem członkiem Narodowego Forum Doradztwa Zawodowego.

  Od kilkunastu lat zajmuję się:

  - doradztwem zawodowym adresowanym przede wszystkim dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

  - określaniem predyspozycji zawodowych, mocnych stron, tkwiącego w nich potencjału zawodowego oraz planowaniu ich ścieżek edukacyjnych i kariery zawodowej,

  - diagnozą psychologiczną możliwości rozwojowych dzieci, potencjału poznawczego, przyczyn trudności rozwojowych i edukacyjnych.

   

  EWA SIERAKOWSKA - psycholog diagnosta i terapeuta, terapeuta Biofeedback.

  Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy i zaniedbania oraz z osobami w kryzysie. W pracy z rodziną bliskie mi jest podejście systemowe.

  Od wielu lat zajmuję się też diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie trudności w nauce, zaburzeń w rozwoju emocjonalno-społecznym i uzdolnień, ukierunkowując dalszy rozwój dzieci. W ramach swojej wieloletniej pracy psychologa opracowywałam diagnozy psychologiczne pod kątem orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i orzekania o niepełnosprawności, pełniłam też funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii dziecka i młodzieży.

  W pracy staram się przede wszystkim słuchać i dopasowywać formy pomocy psychologicznej do potrzeb i oczekiwań klienta, a także jego możliwości wynikających z uwarunkowań osobistych i rodzinnych.

   

  EDWIN BAŻAŃSKI – aktor, logopeda, neurologopeda kliniczny. Doktorant i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

  Specjalizuję się z pracy nad emisją głosu, wszelkimi aspektami logopedii artystycznej i niepłynnością mowy- pracując metodą dr. Mieczysława Chęćka. Jestem trenerem na  turnusach terapeutycznych dla osób z niepłynnością mowy organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania z Wodzisławia Śląskiego organizowanych przez dr Mieczysława Chęćka. Moja rozprawa doktorska dotyczy emisji głosu jako terapii logopedycznej u osób ze spektrum autyzmu, Zespołu Downa i osób z upośledzeniami.Wygłosiłem wiele referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.  Od lat prowadzę terapię z młodzieżą i osobami starszymi. Pracuję nad artykulacją biznesmenów i kandydatów do szkół teatralnych. Prowadzę warsztaty z emisji głosu  także w aspekcie problematyki neurologopedycznej i metod prezentacji osobistej. Prowadzę terapię w domu pacjenta z afazją.

   

  MONIKA BURZYŃSKA - pedagog specjalny, logopeda i neurologopeda kliniczny - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki. Rekomendowany przez ORE realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", instruktor masażu Shantala

  Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywałam w trakcie pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz szkołach podstawowych i przedszkolach, a także podczas uczestnictwa w wielu kursach i szkoleniach. Stale poszukuję nowych metod terapii, by jak najlepiej pomóc swoim małym i większym klientom. Doktorantka na Wydziale Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  Pracuję z dziećmi w różnym wieku, zarówno zdrowymi, jak i posiadającymi wyzwania w rozwoju prowadząc terapię pedagogiczną i logopedyczną. Pomagam dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz z zaburzeniami rozwoju mowy na tle zespołu Downa i mózgowego porażenia dziecięcego.

  Prowadzę konsultacje dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym.

  Prywatnie mama Ady (17 lat) i Rafała (9 lat). Entuzjastka biegania i pływania. Maratończyk.

   

  EWA ROMANOWSKA – logopeda, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala.

   Jestem neurologopedą klinicznym i terapeutą ręki. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Wcześniej odbyłam studia z zakresu logopedii ogólnej na Uniwersytecie  Łódzkim, a moja praca dyplomowa dotyczyła opóźnionego rozwoju mowy. Obecnie jako absolwentka neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną, specjalizuję się w manualnych terapiach wspomagających rozwój mowy. Zajmuję się również komunikacją alternatywną. W obrębie moich zawodowych zainteresowań jest też karmienie terapeutyczne i wczesne wspomaganie rozwoju. Ukończyłam szkolenie z zakresu Manualnej terapii krtani wg Mathieson. Zajmuję się szeroko rozumianą pracą głosem i nad głosem oraz terapią wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy i dysfonii. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju współpracuję  z rodzicami najmłodszych dzieci jako instruktor masażu Shantala. W swojej pracy stawiam na interdyscyplinarne podejście do pacjenta. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując we wrocławskich przedszkolach i poradniach oraz praktykując na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i w prywatnych gabinetach.

  W życiu prywatnym jestem motocyklistką, miłośniczką masaży orientalnych i twórcą audiodeskrypcji dla osób niewidomych.

   

  ANNA STAWIARZ - licencjonowana terapeutka INPP z zakresu diagnozy i leczenia niedojrzałości neuromotorycznej, terapeutka Integracji Sensorycznej II stopnia ze specjalizacją diagnozy, terapeutka ręki, pedagog specjalny ze specjalizacją edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystentka osoby niepełnosprawnej

  Jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, na której zaszczepiono we mnie przede wszystkim pasję do drugiego człowieka. W swojej pracy patrzę na potrzeby dzieci holistycznie, biorąc pod uwagę nie tylko ich potrzeby, ale także potrzeby rodziców jako osób będących ważnym ogniwem w terapii. Interesuje mnie przede wszystkim powiązanie zachowania i problemów dzieci z funkcjonowaniem ich układu nerwowego. Wiedzę z zakresu tematyki integracji sensorycznej i problemów związanych z niedojrzałością neuromotoryczną (czyli niewyhamowanymi odruchami pierwotnymi) płynnie łączę z doświadczeniem z zakresu pedagogiki specjalnej i terapią ręki, co daje wymierne efekty w procesie terapeutycznym. Pracowałam i pracuję z dziećmi i młodzieżą borykającymi się z wielorakimi wyzwaniami rozwojowymi, traktując każde z nich jako wyjątkowy dar - z pokorą i szacunkiem.

  Prywatnie jestem mamą 11 letniego syna z afazją rozwojową typu mieszanego - stąd moje szczególne zainteresowanie zagadnieniem afazji u dzieci. Doświadczenie życiowe, jakim jest wieloletnia terapia mojego dziecka, daje mi także możliwość głębszego zrozumienia sytuacji, jaką jest pojawienie się dziecka z wyzwaniami rozwojowymi w rodzinie.

  Poza pracą pasjonuję się wędrówkami górskimi i jazdą na rowerze. Kocham także zwierzęta.

   

   

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl