tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  Akcja "Poradnia z sercem"

  Kliknij po więcej informacji

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Kadra

  JUSTYNA POSADZY – psycholog, doradca zawodowy, terapeuta EEG Biofeedback. Dyrektor Educaty Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrocławiu.

  Posiadam szeroką wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z psychologią rozwoju dziecka, jego funkcjonowania w szkole i przedszkolu. Moja wiedza teoretyczna jest poparta osobistymi doświadczeniami i obserwacjami w tym obszarze poprzez bezpośrednią pracę z dzieckiem i jego rodzicem oraz podejmowane działania na terenie szkół. Nieustannie doskonalę zdobyte umiejętności i poszerzam swoje kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego, poszukuję nowych form pracy i nowoczesnych narzędzi diagnostycznych w tym obszarze. Jestem członkiem Narodowego Forum Doradztwa Zawodowego.

  Od kilkunastu lat zajmuję się:

  - doradztwem zawodowym adresowanym przede wszystkim dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

  - określaniem predyspozycji zawodowych, mocnych stron, tkwiącego w nich potencjału zawodowego oraz planowaniu ich ścieżek edukacyjnych i kariery zawodowej,

  - diagnozą i terapią metodą EEG - Biofeedback.

   

  ANNA PAWLACZYK – pedagog diagnosta, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki.

  Posiadam 16 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobyłam pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz szeroką wiedzę w zakresie diagnozy pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, metod i specyfiki pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dotyczącą prowadzenia specjalistycznej pracy korekcyjno -kompensacyjnej. Zajmuję się:

  - diagnozą i terapią trudności w uczeniu się czytania i pisania (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia),

  - wspieraniem rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku przedszkolnym,

  - terapią ręki,

  - diagnozą gotowości szkolnej,

  - udzielaniem porad i konsultacji dla rodziców dzieci, przejawiających zaburzenia rozwojowe i doświadczających trudności w uczeniu się,

  - diagnozą zainteresowań i preferencji dotyczących obszarów aktywności zawodowej i udzielaniem pomocy młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia.

  Moją pasją jest przede wszystkim bezpośrednia praca z dzieckiem i młodzieżą. Ważne dla mnie jest, aby młody człowiek poczuł się bezpiecznie, zaakceptował siebie, uwierzył w swoje możliwości, odkrył swoje talenty i pasje oraz radość uczenia się.

  Prywatnie spełniona mama dwójki już dorosłych dzieci, kochająca życie, poznawanie nowych miejsc, podróże w gronie przyjaciół i gotowanie.

   
   

  EWA SIERAKOWSKA - psycholog diagnosta i terapeuta, terapeuta Biofeedback.

  Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy i zaniedbania oraz z osobami w kryzysie. W pracy z rodziną bliskie mi jest podejście systemowe.

  Od wielu lat zajmuję się też diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie trudności w nauce, zaburzeń w rozwoju emocjonalno-społecznym i uzdolnień, ukierunkowując dalszy rozwój dzieci. W ramach swojej wieloletniej pracy psychologa opracowywałam diagnozy psychologiczne pod kątem orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i orzekania o niepełnosprawności, pełniłam też funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii dziecka i młodzieży.

  W pracy staram się przede wszystkim słuchać i dopasowywać formy pomocy psychologicznej do potrzeb i oczekiwań klienta, a także jego możliwości wynikających z uwarunkowań osobistych i rodzinnych.

   

  EDWIN BAŻAŃSKI – aktor, logopeda, neurologopeda kliniczny. Doktorant i wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

  Specjalizuję się z pracy nad emisją głosu, wszelkimi aspektami logopedii artystycznej i niepłynnością mowy- pracując metodą dr. Mieczysława Chęćka. Jestem trenerem na  turnusach terapeutycznych dla osób z niepłynnością mowy organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania z Wodzisławia Śląskiego organizowanych przez dr Mieczysława Chęćka. Moja rozprawa doktorska dotyczy emisji głosu jako terapii logopedycznej u osób ze spektrum autyzmu, Zespołu Downa i osób z upośledzeniami.Wygłosiłem wiele referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.  Od lat prowadzę terapię z młodzieżą i osobami starszymi. Pracuję nad artykulacją biznesmenów i kandydatów do szkół teatralnych. Prowadzę warsztaty z emisji głosu  także w aspekcie problematyki neurologopedycznej i metod prezentacji osobistej. Prowadzę terapię w domu pacjenta z afazją.

   

  MONIKA BURZYŃSKA - pedagog specjalny, logopeda i neurologopeda kliniczny - specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki. Rekomendowany przez ORE realizator "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców".

  Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobywałam w trakcie pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz szkołach podstawowych i przedszkolach, a także podczas uczestnictwa w wielu kursach i szkoleniach. Stale poszukuję nowych metod terapii, by jak najlepiej pomóc swoim małym i większym klientom. Doktorantka na Wydziale Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  Pracuję z dziećmi w różnym wieku, zarówno zdrowymi, jak i posiadającymi wyzwania w rozwoju prowadząc terapię pedagogiczną i logopedyczną. Pomagam dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz z zaburzeniami rozwoju mowy na tle zespołu Downa i mózgowego porażenia dziecięcego. Prowadzę zajęcia rozwijające myślenie matematyczne, których program oparty jest o „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

  Prywatnie mama Ady (17 lat) i Rafała (8 lat). Entuzjastka biegania i pływania. Maratończyk.

   

  ALINA KOZIGRODZKA – fizjoterapeuta, logopeda, neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną, dyplomowany terapeuta PNF.

  Jestem terapeutą  z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywałam pracując zarówno
  w przychodniach rehabilitacyjnych jak i w zakresie własnej działalności.  Ukończyłam wiele kursów
  i szkoleń, dzięki którym poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności i są to:

  - Terapia Manualna Kaltenborn – Evjenth (UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2, AWS1,AWS2),

  - PNF ( Proprioceptywna Falicytacja Nerwowo – Mięśniowa),

  - Metoda McKenzie (A, B, C, D) – diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn,

  - Kinesiology Taping,

  - Diagnostyka różnicowa schorzeń narządu ruchu dla fizjoterapeutów,

  - Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, wg integracji odruchów
  dr Sally Goddard.

  Moją pasją jest przede wszystkim praca z ludźmi, możliwość niesienia pomocy zarówno
  w odzyskiwaniu utraconych funkcji w zakresie ruchu i mowy, jak i w ich rozwijaniu. W dalszym ciągu rozwijam sie oraz poszukuję nowych metod, aby każda terapia była jak najbardziej efektywna. Staram się aby pacjenci w trakcie terapii czuli się komfortowo i bezpiecznie oraz aby uzyskali jak najlepszą pomoc, poprzez łączenie moich doświadczeń fizjoterapeutycznych z logopedycznymi.

  Prywatnie mama Maciusia (1 rok). Entuzjasta sportów zarówno letnich jak i zimowych, kochająca spędzanie wolnego czasu z rodziną oraz przyjaciółmi.

   

   

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl