tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  Nowa oferta w Poradni:

  Terapia dysfagii kliknij po więcej informacji

  Terapia INPP kliknij po więcej informacji

  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Dojrzałość szkolna

  LISTA WSKAŹNIKÓW DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA - POZIOM SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

  1. Sprawność grafomotoryczna (manualna):

  • kreśli linie poziome, pionowe, „po śladzie”, samodzielnie i z zachowaniem prawidłowego kierunku

  • kreśli linie koliste i faliste, kreśli linie zamknięte (koła, owale, prostokąty)

  • łączy liniami zaznaczone punkty

  • obrysowuje szablony figur geometrycznych różnych wielkości

  • koloruje obrazki bez wychodzenia poza linie

  • kopiuje przez kalkę techniczną duże kontury i kształty literopodobne

  • rysuje szlaczki według przedstawionych wzorów

  • tworzy samodzielne kompozycje

  • prawidłowo trzyma przybór do pisania

  • lepi z plasteliny i modeliny

  • tnie nożyczkami według wytyczonej linii prostej i łamanej

  2. Sprawność ruchowa (motoryka duża i mała):

  • jest sprawne ruchowo, biega, skacze na jednej i na obu nogach, wspina się, rzuca piłkę

  • chętnie uczestniczy w różnego rodzaju zabawach ruchowych, lubi zajęcia gimnastyczne

  • zawiązuje sznurowadła, wiąże kokardki, zapina sprawnie guziki, zasuwa zamek

  • chętnie rysuje, maluje

  3. Orientacja przestrzenna:

  • odróżnia lewą stronę ciała od prawej

  • wskazuje swoją rękę, nogę prawą i lewą

  • wskazuje rękę prawą i lewą u osoby siedzącej naprzeciw niego

  • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotu w przestrzeni (na środku, z prawej, lewej, wyżej, niżej, między, pod, nad, w, za, przed, obok)

  • posługuje się pojęciami określającymi położenie przedmiotu w przestrzeni (jw.)

  4. Percepcja słuchowa:

  • odróżnia z otoczenia dźwięki różnych pojazdów, instrumentów muzycznych, głosy ptaków

  • odtwarza prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego

  • dokonuje analizy zdania (wskazuje pierwsze słowo i ostatnie, podaje liczbę słów w zdaniu)

  • wyróżnia głoskę (zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu

  • dzieli proste wyrazy na głoski

  • przeprowadza syntezę głoskową wyrazów o prostej budowie

  • dzieli proste wyrazy na sylaby klaszcząc lub wystukując

  • przeprowadza syntezę sylabową wyrazów o prostej budowie

  • różnicuje wyrazy dźwiękopodobne, np. półka-bułka, Tomek-domek, nurek-murek itp.

  • odróżnia głoski o podobnym brzmieniu (np. b-p, d-t, g-k, z-s, w-f, itp.)

  • zapamiętuje krótkie wierszyki, rymowanki, piosenki, kilka poleceń naraz

  • zapamiętuje materiał uszeregowany w sekwencje słowne (nazwy pory dnia, posiłków, dni tygodnia, pory roku)

  • przez dłuższą chwilę uważnie słucha czytanych bajek, opowiadań, muzyki

  5. Percepcja wzrokowa:

  • chętnie bawi się klockami, układankami, puzzlami

  • różnicuje położenie i ukierunkowanie figur geometrycznych (trójkąt, romb, prostokąt, kwadrat, koło) z zachowaniem kolejności figur

  • układa obrazki z 3 części i z 9 części

  • układa przedmioty z dowolnej liczby części

  • układa kompozycję z figur geometrycznych, poprawnie odwzorowuje wzory

  • potrafi wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie obrazkach

  • dostrzega brakujące części w obrazkach

  6. Mowa i myślenie:

  • układa historyjkę obrazkową w poprawnej kolejności (3-4 obrazkowa)

  • uzasadnia słowne kolejności obrazków w omawianej historyjce

  • dokonuje klasyfikacji obrazków (np. z uwagi na użytek, kolor, kształt, wielkość), określa kategorie nadrzędne (np. meble, ubiory, przybory szkolne)

  • dobiera w pary obrazki lub przedmioty z uwzględnieniem jakiejś cechy wspólnej

  • buduje poprawne wypowiedzi, prawidłowo używa trudniejsze wyrazy, mowa zawiera prawidłowe formy gramatyczne, posługuje się rozwiniętymi zdaniami, uogólnia temat

  • nie ma wady wymowy, prawidłowo wymawia wszystkie głoski

  • przez około pół godziny potrafi zajmować się daną aktywnością, dobrze koncentruje uwagę

  7. Elementarne pojęcia matematyczne:

  • posiada umiejętność porównywania zbiorów równolicznych, różnolicznych

  • ma opanowane pojęcia określające relacje między zbiorami (równo = tyle samo, mniej - więcej, o jeden mniej - o jeden więcej)

  • posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 20, liczy wspak

  • posiada umiejętność szeregowania zbiorów wg wzrastającej liczebności

  • przeprowadza operacje dodawania i odejmowania w zakresie 10 (na konkretach, w pamięci)

  8. Wiadomości na temat najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego:

  • wie ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się rodzice

  • zna nazwy niektórych zawodów i wiem czym ich przedstawiciele się zajmują

  • zna nazwy środków lokomocji, maszyn, urządzeń i wie do czego służą

  • zna nazwy zwierząt, wie w jakim środowisku żyją

  • zna nazwy roślin, wie w jakim środowisku przyrodniczym rosną

  9. Rozwój emocjonalno-społeczny i zachowanie:

  • w przypadku rozstania z opiekunem (np. w przedszkolu, u znajomych) jest pogodne

  • jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych, nie wymaga ciągłej uwagi dorosłego

  • łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi

  • jest wesołe, chętnie opowiada, nawiązuje rozmowę, jest aktywne, podejmuje inicjatywę

  • podjęte zadania doprowadza do końca, jest wytrwałe, ciekawi je efekt pracy

  • słucha poleceń nauczyciela, chętnie pełni wyznaczone przez nauczyciela role

  • przestrzega ustalonych w grupie umów, reguł, jest zdyscyplinowane

  • zgodnie bawi się w grupie - współdziała, czeka na swoją kolej itp.

  • potrafi wykonać 3-4 polecenia według kolejności podanej przez dorosłego

  • jest odporne na niepowodzenia

  • przewiduje skutki swoich zachowań

  • rozpoznaje swoje uczucia, nazywa je i potrafi je wyrazić

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl