tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

  przeczytaj o klauzuli RODO

   

  Akcja "Poradnia z sercem"

  Kliknij po więcej informacji

  EDUCATOWE KONTO BANKOWE...

  ...znajdziesz tutaj

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Obsługa oraz wykorzystanie systemu MÓWik

  Zapraszamy rodziców oraz logopedów, neurologopedów, nauczycieli pracujących z dziećmi i dorosłymi mającymi poważne problemy w komunikacji werbalnej (autyzm, afazja, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe) na szkolenie pn.

  „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”

  Tematyka szkolenia:

  • Diagnoza systemu komunikacji w zakresie sprawności językowej, pragmatycznej i semantycznej
  • Tworzenie pomocy komunikacyjnych na bazie programu MÓWik dla użytkowników komunikacji AAC na różnych poziomach rozwoju językowego
  • Wsparcie rozwoju i terapii mowy czynnej za pomocą systemów komunikacji wspomagającej

  Program szkolenia:

  • Obsługa programu MÓWik
  • Diagnoza umiejętności językowych osoby niemówiącej
  • Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 1
  • Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 2
  • Projektowanie słownictwa dla poziomu Dorosły
  • Analiza przypadków, pytania, dyskusja

  Uczestnicy będą mogli:

  • uporządkować i pogłębić swoją wiedzę na temat rozwoju komunikacji dzieci i dorosłych z poważnymi problemami w komunikowaniu się.
  • poznać możliwości wykorzystania tabletów w terapii i życiu codziennym osób niepełnosprawnych.
  • poznać etapy rozwoju językowego w przypadku korzystania z systemu AAC.
  • poznać sposoby doboru słownictwa w zależności od wieku, płci, poziomu poznawczego i komunikacyjnego pacjenta/ucznia.
  • zapoznać się z pragmatyczno-gramatycznym modelem pomocy do porozumiewania, wykorzystywanym zarówno w książkach do porozumiewania się, jak i tablicach dynamicznych.
  • praktycznie przećwiczyć zdobyte umiejętności w trakcie tworzenie tablic komunikacyjnych na tabletach.
  • poznać nowe sposoby i metody pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji (autyzm, afazja, dyzartria, upośledzenie umysłowe).
  • poznać sposoby wspierania rozwoju mowy i języka za pomocą obrazowania języka.
  • nauczyć się dobierać odpowiedni poziom tablic dynamicznych MÓWik do możliwości i potrzeb użytkowników.


  Uczestnicy w czasie szkolenia będą mogli korzystać z tabletów z MÓWikiem zapewnionych przez organizatora lub swoich własnych urządzeń.

   

                             INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Organizator:

  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Educata" we Wrocławiu

  Prowadzący:

  Ewa Grzelak -logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, anglistka. Od roku 2014 prowadzi stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, konsultacje i szkolenia dotyczące AAC. Prywatnie mama autystycznego chłopca z apraksją mowy posługującego się AAC.

  Liczba godzin:

  8 godzin dydaktycznych

  Termin:

  07 kwietnia 2018 r. (od 9.00 do 16.00)

  Liczba miejsc:

  10

  Cena:

  350 PLN

  Miejsce warsztatów:

  Wrocław

  Możliwość noclegów:

  odsyłamy na strony internetowe hoteli we Wrocławiu

   

  ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA WARSZTATY

   ● Zgłoszenia na warsztaty:

  - pobierz  kartę zgłoszenia

  - wypełnioną kartę odeślij na adres mailowy: educata@educata.pl

  W tytule wiadomości prosimy wpisać „Mówik”.

   

  Zaliczkę na warsztaty w wys. 150 PLN proszę wpłacić w ciągu tygodnia od daty wysłania zgłoszenia na konto współorganizatora:

  EDUCATA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WROCŁAWIU 
  BZ WBK numer rachunku 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186

  (obowiązuje co najmniej tygodniowe wyprzedzenie odwołania uczestnictwa, w przeciwnym razie zaliczka przepada).

  ● Pozostałą opłatę za udział w warsztatach w wys. 200 PLN należy przesyłać na konto  jw. najpóźniej do
  18 marca 2018 r. .Przed dokonaniem wpłat należy upewnić się telefonicznie o wolnych miejscach.

   

   

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl