tel.608 782 558
educata@educata.pl
Aleja Wiśniowa 81
53-126 Wrocław
  News
  EDUCATOWE KONTO BANKOWE

  EDUCATA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WROCŁAWIU 
  BZ WBK numer rachunku 15 1090 2398 0000 0001 3361 1186
  SZKOLENIA Z DR MARZENĄ MACHOŚ

  1. NIE PATRZY, NIE SŁUCHA, NIE MÓWI! OD CZEGO ZACZĄĆ? - DIAGNOZA I TRENING BAZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH - 27 stycznia 2018 r.

  szczegóły szkolenia: kliknij tutaj

  2. GUGUHOPLA, OD ZABAWY DO MÓWIENIA. OD SAMOGŁOSKI DO ZDANIA OBRAZKOWO-LITEROWEGO. PROPOZYCJA AUTORSKA - 28 stycznia 2018 r. Szczegóły szkolenia: kliknij tutaj

  ZOSTAŁO KILKA WOLNYCH MIEJSC. NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 19 STYCZNIA :-)

   

   

   

   

  POSIADAMY UPRAWNIENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

  Wydawane przez nas opinie są honorowane przez instytucje oświatowe (np. szkoły, przedszkola). Zapewniamy fachową pomoc oraz szybkie terminy wizyt. Realizujemy opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  EDUCATOWY BLOG

  Zapraszamy do odwiedzin na naszym blogu: kliknij tutaj

   

  Oferta

  Gabinet prowadzi działalność w zakresie:

  1. Diagnozy:
  • określanie poziomu rozwoju intelektualnego
  • określanie przyczyn trudności w nauce
  • określanie uzdolnień i mocnych stron dziecka
  • określanie podłoża zaburzeń rozwojowych
  • określanie podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych
  • określanie predyspozycji zawodowych
  • określanie poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych 

  Po przeprowadzonym badaniu rodzic otrzymuje informacje na temat wyników diagnozy oraz poradę. Możliwe jest również otrzymanie pisemnego omówienia wyników badań w formie opinii.

  1. Terapii:
  • indywidualna terapia psychologiczna (zaburzeń lękowych, trudności emocjonalnych, wychowawczych)
  • indywidualna terapia pedagogiczna (dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji, z wolniejszym rozwojem psychoruchowym, z trudnościami w nabywaniu umiejętności szkolnych – czytaniu i pisaniu, z trudnościami w nauce matematyki, z obniżoną sprawnością grafomotoryczną, dla uczniów dyslektycznych).
  • indywidualna terapia logopedyczna (dla dzieci z wadą wymowy, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami komunikacji).
  • indywidualna terapia EEG biofeedback.
  • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci:
   -  z trudnościami w uczeniu się,

                - wspierające rozwój społeczno-emocjonalny.

  Dla każdego dziecka uczestniczącego w terapii opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

   

  1. Doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

   

  W swojej pracy diagnostycznej korzystamy z wystandaryzowanych nowoczesnych testów psychologicznych i pedagogicznych.

  Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez doNETA.pl